Ako je to s energetickými triedami pri krbových vložkách na plyn KALFIRE?

Patrik
14. marec 2023

Pri plynových krbových vložkách KALFIRE  je spôsob stanovovania energetických tried odlišný, ako je to pri klasických krbových vložkách na drevo. Preto nemusí pri dodaní krbovej vložky súhlasiť energetický štítok s uvedeným základným štítkom v katalógoch a cenníkoch. Prečo je to tak? V nasledujúcom článku sa vám pokúsime vysvetliť, ako sa stanovujú energetické triedy pri plynových krbových vložkách KALFIRE.

Pri každej plynovej krbovej vložke Kalfire je uvádzaná energetická trieda, avšak vzhľadom k tomu, že sa energetické triedy stanovujú na základe parametrov komína a typu plynu, tak sme sa rozhodli, že od uvádzania energetických štítkov upustíme a dáme návod, ako sa energetické triedy pre jednotlivé spotrebiče Kalfire dajú stanoviť.

Pri stanovovaní energetickej triedy krbových vložiek na plyn KALFIRE je potrebné zohľadniť dva nasledujúce parametre:

  1. DĹŽKU CELEJ SPAĽOVACEJ CESTY - pri plynových vložkách je komín povinne súčasťou krbovej vložky pre certifikáciu a stanovenie energetickej triedy
  2. TYP PLYNU – viď. dole

Typ plynu G20 – zemný plyn s tlakom 20 mbar (platí aj pre Slovensko)

  • Energetická trieda A pri dlhej konfigurácii komínového systému.
  • Energetická trieda C pri krátkej konfigurácii komínového systému.

Typ plynu G25 – zemný plyn s tlakom 25 mbar (platí pre iné krajiny)

  • Energetická trieda A pri dlhej konfigurácii komínového systému.
  • Energetická trieda D pri krátkej konfigurácii komínového systému.

Typ plynu G30 – propán s tlakom 28-30 mbar

  • Energetická trieda A pri dlhej konfigurácii komínového systému.
  • Energetická trieda D pri krátkej konfigurácii komínového systému.

Pre Slovensko je platný typ plynu G20 - krbová vložka vhodná do domov a bytov so zavedeným zemným plynom a G30 - krbová vložka vhodná do domov a bytov, kde nie je zavedený zemný plyn a je vhodná pre zapojenie plynu propán vo fľašiach. (G25 je typ plynu, ktorý u nás nie je zavedený a údaje sú platné pre iné krajiny.)

Máte záujem o plynovú vložku Kalfire? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme a vytvoríme cenovú ponuku presne podľa vašich predstáv.

Zdroj: J&R Inspire