AKO SA ČISTÍ KRB A JEHO KOMÍN? | VIDEO

Patrik
27. apríl 2021

Zaujímali ste sa niekedy o to, že ako sa správne čistí krb a jeho komín?

 

Pri čistení si treba dávať pozor na to, aby bola krbová vložka alebo krb chladný, číže treba nechať nejaký odstup medzi posledným zakúrením a jeho čistením aspoň 12 hodín. Ako však postupovať ďalej?

ČISTENIE KRBOVEJ VLOŽKY

Pomocou krbového vysávača sme najprv vysali popol z dna krbovej vložky, následne sme odňali deflektory a tie sme pomocou kefy očistili. Prebytočný popol sme vysali. Pri čistení nezabúdajte na vodorovné časti vnútra krbovej vložky, ako je deflektor a vrch výmenníka.

Krb ktorý sme čistili je teplovodný, bolo teda potrebné dôsledné vyčistenie samotného teplovodného výmenníka. Po odstránení deflektorov sme s drsnou komínovou kefou prečistili každý otvor rúrkového výmenníka.

Vďaka revíznemu otvoru sa vieme dostať ku všetkým komponentom elektronickej regulácie horenia, ako sú napríklad čidlá umiestnené v dymovode. Tie treba odňať, aby sa pri čistení nezlomili alebo inak nepoškodili. Pri akumulačných a teplovodných krboch, v ktorých sa nenachádza rúrkový výmenník je možné vyčistiť dymovod aj z priestoru krbu. Pri každom krbe by sa však mal nachádzať aspoň revízny otvor, vďaka ktorému sa dostanete do priestoru kde sa nachádza dymovod.

Na komíny a dymovody z nehrdzavejúcej ocele používajte výlučne silikónovú kefu.

ČISTENIE KOMÍNA

Posledným a najdôležitejším krokom je vyčistenie samotného komína.
Z komína sme odstránili striešku a s veľkou komínovou štetkou sme vyčistili celý komín. Štetkou sme prečistili aj striešku, ktorú sme následne nasadili naspať na komín. Aj napriek komínovým dvierkam, ktoré máme umiestnené v spodnej časti komína, je ideálne čistiť komín zvrchu. Takto sa nezanesie interiér sadzami.

Ak sa Vám čistenie komína zdá na prvý pohľad ako jednoduchá činnosť, tak vedzte, že mal by ju vykonávať kominár alebo osoba, ktorá je spôsobilá na takýto typ práce. Ten následne odsleduje, že či je komín spôsobilí ďalšej prevádzky a dá Vám k tomu potvrdenie.

Lehoty čistenia komína stanovuje vyhláška SR 401/2007 Z.z. Pre komíny s dopojeným spotrebičom na tuhé palivo do výkonu 50 KW je interval čistenia raz za 4 mesiace.

 

 

 

 

 

 

 

Sledujte sociálne siete SVAROGUS a nechajte sa inšpirovať našími realizáciami krbov a pecí: