Krbové kachle a kachľové pece na drevo - aký je medzi nimi rozdiel?

Patrik
15. november 2017

Okrem tradičných krbov je možné na vykurovanie interiéru použiť aj jeho alternatívy, a to krbové kachle a kachľové pece na drevo. Mnoho zákazníkov však nevie, aký je rozdiel medzi týmito dvomi zariadeniami, a preto si ich často navzájom pletú. Ponúkame vám malé vysvetlenie toho, čo sú krbové kachle a kachľové pece a čím sa od seba líšia.
 

Hotový spotrebič pripravený na okamžité vykurovanie. To sú krbové kachle

Krbové kachle predstavujú zaujímavú náhradu krbu, ktorú len stačí postaviť do priestoru, napojiť na komín, prípadne teplovodný obvod a môžete nimi začať kúriť. Nevyžadujú si žiadne stavebné úpravy, čo je spolu s relatívne vysokou účinnosťou spaľovania paliva ich hlavnou výhodou. Krbové kachle sú teda hotovým spotrebičom obsahujúcim ohnisko aj jeho obklad v jednom ucelenom produkte. Dnes sú na trhu dostupné akumulačné alebo teplovodné prevedenia, ktoré je možné používať ako doplnkový systém vykurovania, prípadne ako hlavný zdroj tepla v menšom nízkoenergetickom dome. Prednosťou je aj zaujímavý dizajn, ktorý je prispôsobený ako tradičným, tak aj moderným interiérom. Vonkajšie spracovanie je buď vyhotovené z pieskovca, mastenca, prípadne z upravenej ocele alebo keramiky.

Kachľové pece sa vyznačujú akumulačnými ťahmi a produkciou sálavého tepla na veľkej ploche

Na rozdiel od krbových kachlí sú kachľové pece pevnou súčasťou interiéru. Ich jadro, teda ohnisko, je najčastejšie murované (šamotové), prípadne liatinové a na vyhotovenie vonkajšieho plášť u sa využívajú hlavne keramické kachlice v kombinácii s omietanými plochami. Kachľové pece na drevo obsahujú pod plášťom tzv. akumulačné ťahy, v ktorých sa sústredí teplo získavané spaľovaním dreva v ohnisku. Prostredníctvom nich sa nahrieva veľký povrch vonkajších kachlíc (plášť), a toto teplo sa následne šíri sálaním do celého priestoru. Teplo je veľmi príjemné a porovnateľné z IČ žiarením, ktoré produkuje slnko. Dokáže preto navodiť maximálne pokojnú a harmonickú atmosféru.

Vďaka systému akumulácie tepla sú kachľové pece na drevo vysokoúčinné a schopné využiť energiu z paliva na maximum. Od krbových kachlí sa odlišujú okrem základnej stavby, prítomnosťou akumulačných ťahov a tvorby sálavého tepla na veľkom povrchu obostavby aj frekvenciou dávkovania paliva. To postačí pridávať len každých 8 až 12 hodín, pričom počas tejto doby máte zabezpečenú produkciu príjemného tepla. Za spomenutie stojí aj ďalšia výhoda, a to nízka prašnosť, preto sú kachľové pece ideálne do domácností s astmatikmi či alergikmi.

Viaceré modely krbových kachlí a kachľových pecí na drevo nájdete samozrejme aj u nás.

Kontaktujte nás