Image
ako funguju krby

Poznáte princíp fungovania krbov?

Patrik
20. február 2023

Uvažujete nad stavbou krbu, no neviete sa rozhodnúť, že ktorý typ bude pre váš priestor najvhodnejši? Prinášame vám porovnanie fungovania krbov, ktoré vám pomôže v rozhodovaní. V našom krbovom štúdiu vám pomôžeme zorientovať sa a spoločne nájsť správne riešenie práve pre Vás, od výberu technológie až po finálne dizajnové prevedenie celého diela.

Akumulačný krb
Horúce spaliny prúdia z ohniska cez pripojenú akumulačnú masu nasadenú na krbovej vložke alebo vedľa nej. Akumulačná masa je ťažký materiál schopný absorbovať a akumulovať tepelnú energiu zo spalín. Táto energia sa potom z akumulačnej masy pozvoľna uvoľňuje sálaním cez plášt krbu do miestnosti. Akumulačný krb ponúka zdravé sálavé teplo nielen po celú dobu horenia, ale vďaka energii, uloženej v akumulačnej mase, aj dlhé hodiny po dohasnutí. Hodinový výkon je u tohto typu krbu nižší a interval prikladania dlhší.

Teplovzdušný krb
Chladný vzduch je nasávaný z miestnosti cez ventilačnú mriežku do krbu, kde je ohrievaný a následne ich prirodzenou konvekciou distribuovaný späť. Po zakúrení dochádza k rýchlemu nárastu tepla, ale po vyhasnutí krbu teplota v miestnosti opäť okamžite klesá. Teplovzdušné krby sa odporúčajú do rozmernejších priestorov s väčšou tepelnou stratou. Vyššiu efektivitu a možnosť rozvodu ohriateho vzduchu do viacerých miestností umožnuje použitie prídavného konvekčného plášťa. V takom prípade je možné znížiť teplo, vydané do miestnosti s krbom, iba na podiel sálajúci cez pohľadové sklo krbovej vložky.

Princíp fungovania teplovodných vykurovacích vložiek
Vykurovacie vložky sú určené k spaľovaniu veľkých dávok paliva a ponúkajú najefektívnejšiu možnosť spracovania tepelnej energie. Podľa potreby možno energiu smerovať do integrovaného vodného výmenníka alebo do pripojenej akumulačnej hmoty. Ponúkajú tak kombináciu niekoľkohodinového sálavého tepla a ukladania energie vo forme zohriatej vody.

Princíp fungovania vykurovacích vložiek
Vykurovacie vložky do pecí sú určené pre efektívne spaľovanie veľkých dávok paliva. Horúce spaliny postupne prechádzajú cez napojený akumulačný ťahový systém, kde sa ich energia ukladá. Následným sálaním sa potom naakumulované teplo pozvoľna uvoľňuje cez plášť obstavby do miestnosti.

Princíp fungovania akumulačných pecí
Horúce spaliny z ohniska prechádzajú ťahovým systémom, kde sa ich energia ukladá. Sálaním sa potom naakumulované teplo pozvoľna uvoľňuje cez plášť pece do miestnosti až po dobu 12 hodín. Ohnisko aj ťahový systém sú postavené z akumulačného materiálu. Kachľové pece sa vyznačujú dlhou akumuláciou tepla, kedy je energia postupne uvoľňovaná do priestoru sálaním.


Foto: ilustračné

 

Zdroj: Hoxter.sk


 

Sledujte sociálne siete SVAROGUS a nechajte sa inšpirovať našími realizáciami krbov a pecí: