Šetrite náklady na vykurovanie domácnosti vďaka krbom

Patrik
9. november 2021

Novostavby, ktorých hlavným cieľom je okrem poskytnutia pohodlného bývania aj čo najväčšie šetrenie prevádzkových nákladov, často využívajú aj kúrenie krbmi. A to jednak ako doplnkovú voľbu k centrálnemu systému vykurovania, v prípade menších pasívnych domčekov dokonca aj ako hlavný zdroj tepla v domácnosti. Krby s efektívnymi krbovými vložkami poskytujú ideálnu príležitosť na čo najlepšie využitie energie z paliva, optimálne vyhriatie priestoru a najmä, šetrenie nákladov. Ako s krbom ušetriť na kúrení čo najviac?

NA EFEKTÍVNOM A EKONOMICKOM VYKUROVANÍ SA PODIEĽA UŽ SPRÁVNY VÝBER RIEŠENIA KRBU

Základom pre optimálnu prevádzku krbu v dome je jeho správny výber. Dnes sú krby zložené z dvoch hlavných častí, a to krbovej vložky a jej obstavby. Krbové vložky zabezpečujú čo najväčšie zužitkovanie energie ukrytej v palive, často až na úrovni okolo 85-90%. Krby preto vykurujú priestory bez zbytočných strát. Teplo tvoria buď teplovzdušne, a to nahrievaním chladnejšieho vzduchu v priestoroch medzi vložkou a obstavbou, alebo teplovodne, kedy je krb pripojený na centrálny obvod vody v radiátoroch. Druhá možnosť je odporúčaná najmä v prípade, že krb je využívaný ako hlavný zdroj tepla v domácnosti.

Krb však nebude fungovať efektívne, pokiaľ jeho výkon nekorešponduje s veľkosťou vykurovaného priestoru. Poddimenzovaný výkon nás na vyhriatie interiéru núti pridávať stále viac paliva, a naopak krb s príliš vysokým výkonom produkuje zbytočne veľa tepla, aké nie je v priestore využiteľné. To všetko zvyšuje náklady na palivo, a teda aj celkový účet za kúrenie. Preto je potrebné sa pri výbere krbu radiť so skúseným kachliarom či odborníkom.

NEZABÚDAJTE NA POUŽÍVANIE SPRÁVNEHO TYPU DREVA

Na ekonomicky výhodnej prevádzke vykurovania krbom sa podieľa aj palivo. Krby totiž väčšinou využívajú ako hlavné palivo drevo, ktoré je považované za to najlacnejšie vôbec. Pri kúpe palivového dreva sa netreba riadiť tou najnižšou cenou, ale vhodnosťou danej dreviny pre krb a jej výhrevnosťou. Pre krby sú ideálne listnaté dreviny ako dub, buk či breza, ktoré sú považované za tzv. tvrdé drevo. Mäkké drevo (napr. smrekové) má oveľa nižšiu výhrevnosť a pri horení v krbe aj nižšiu účinnosť zužitkovania energie. Do krbu je navyše ideálne používať 2 roky vysušené drevo, ktoré má vhodnú vlhkosť okolo 20 až 25%.

ORIENTAČNÝ ROZPOČET NA VYKUROVANIE DOMÁCNOSTI KRBOM S POUŽITÍM PALIVOVÉHO DREVA

V jednom kilograme dubového dreva sa ukrýva približne 13 MJ energie. Ak je celková ročná energetická potreba domu na úrovni okolo 90 GJ, po prepočte na objem budeme potrebovať okolo 10 kubíkov dreva na kompletné vykúrenie domácnosti. Cena za jeden kubík dubového palivového dreva je približne 100€, preto ročný rozpočet na kúrenie činí okolo 1000 €. Nehovoriac o tom, že šikovní páni domácnosti si často dokážu drevo zaobstarať aj svojpomocne.

AKO SÚ NA TOM DREVENÉ BRIKETY?

Okrem dreva však bežné krby spaľujú aj brikety. Tie majú o niečo vyššiu výhrevnosť než drevo (okolo 18 MJ/kg). Pri rovnakej ročnej potrebe energie ako v prvom príklade preto potrebujeme 5 ton brikiet. Cena za jednu tonu sa pohybuje na úrovni od 200 €, preto ročný náklad na vykurovanie krbom briketami dosahuje približne 1 000 €.

Foto: Brunner Eck-Kamin 42/57/30 - realizácia SVAROGUS s.r.o.

 

 

 

 

 

Sledujte sociálne siete SVAROGUS a nechajte sa inšpirovať našími realizáciami krbov a pecí: