Predchádzajte poškodeniu skla na dvierkach krbovej vložky - 2 časť.

Patrik
26. február 2024

Okrem vzniku prasklín skla môže dôjsť aj k jeho zmliečneniu. Na skle sa vytvorí mliečny povlak, ktorí sa už nedá odstrániť a prekáža pri výhľade na horiace plamene vo vnútri ohniska. Sklo je teda poškodené natrvalo. Tak, ako pri prasknutom skle, tak aj pri zmliečenenom si každý želá takéto sklo vymeniť. Nie je to však úplne najlacnejšie a ani najrýchlejšie riešenie, preto je dôležité predchádzať týmto poškodeniam a samotnej výmene skla.

V prvej časti článku sme písali o poškodení skla dvierok na krbovej vložke alebo ohnisku vplyvom chemického poškodenia, ktoré sa prejavuje prasknutím skla; článok 1. časť TU >>>

Prečo výmena krbového skla nie je najlacnejšia?

V prvom rade sa nejedná o klasické sklo, ale o sklokeramiku. Je to materiál pôvodne vynájdený v roku 1954. V súčasnosti sa používa v mnohých odvetviach a technologických obmenách. Jedná sa o anorganický nekovový materiál, pripravený riadenou kryštalizáciou skla rôznymi spôsobmi spracovania, preto je jeho cena vyššia ako cena bežného skla. V druhom rade má na cenu presklenia dvierok veľký vplyv jeho tvar. Cena rovného jednoduchého presklenia je logicky iná ako je cena presklenia na rohových a trojstranných krbových vložkách, na ktorých môže byť sklo ohýbané a vyrobené z jedného kusa. V súčasnosti sa mnoho krbových vložiek vyrába už s dvojitým sklom. Ďalšou novinkou sú rôzne špeciálne povrchové úpravy, ktoré ešte viac zlepšujú nepriľnavosť sadzí alebo znižujú neželané odrazy na skle, čo má tiež veľký vplyv na jeho cenu.

Výmena skla môže byť náročnejšia aj z časového hľadiska a to hlavne kvôli termínom dodania nového presklenia. Krbových vložiek, ohnísk a variácií dvierok je v súčasnosti veľké množstvo, preto nie je možné držať skladom všetky druhy, tvary sklokeramiky od každého výrobcu. Každé sklo je potrebné individuálne objednať u konkrétneho výrobcu vložky / ohniska. Pretože aj výrobcovia neustále zlepšujú svoje produkty, tak je potrebné pri objednávke zadávať rok výroby a šaržu, aby dodali ten správny rozmer. Ak sa jedná o starší model, tak aj samotný výrobca musí objednať konkrétne keramické sklo u subdodávateľa.

TEPELNÉ POŠKODENIE

Aj keď je sklokeramika materiálom, ktorý má vynikajúce mechanické a aj chemické vlastnosti. V prvom rade má veľmi nízky koeficient tepelnej rozťažnosti a výbornú odolnosť proti tepelným šokom. V krbovej vložke a ohnisku pece s dvierkami so sklokeramickým presklením sa dosahujú oveľa vyššie teploty a spaľovanie dreva je efektívnejšie a ekologickejšie. Avšak aj vďaka výborným vlastnostiam môže dôjsť pri nesprávnom používaní a údržbe k jeho poškodeniu. Keramické sklo je odolné voči vysokým teplotám, ale aj napriek tomu má hraničné teploty tepelného zaťaženia. Pri teplote nad 700°C dochádza pri tejto priehľadnej keramike ku zmene kryštalickej štruktúry, ktorá sa prejavuje ako zmliečnenie povrchu. Presiahnutie hraničnej teploty je možné len pri nesprávnej prevádzke - preťažovaním vyššími dávkami paliva ako je stanovené alebo spaľovaním nevhodného materiálu. 

Preto najlepšia rada je nespaľovať vo svojich krboch, peciach, kachliach a krbových pieckach nevhodné materiály a prekurovať spotrebič nadmernými dávkami paliva! Každý krb, zhotovený u nás má dané presné dávky paliva, ktoré sú vypočítané na základe daného spotrebiča, veľkosti obstavby a použitého materiálu. Je dôležité, tieto vopred stanovené dávky dodržiavať, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča či obstavby. Všetkých našim zákazníkom poskytujeme bezplatnú inštruktáž pred odovzdaním krbu, kde im vysvetľujeme, ako správne kúriť v ich novom krbe či peci. Aj preto je dôležíté mať krb od overeného a spoľahlivého dodávateľa.

Zdroj: J&R Inspire


 

Sledujte sociálne siete SVAROGUS a nechajte sa inšpirovať našími realizáciami krbov a pecí: