Kachľová pec - referencia / akumulačná pec

"Spoločnosť dm studio nám vytvorila krásne návrhy, vyriešila umiestnenie a vhodne nadimenzovali pec. Tešíme sa z krásneho akcentu v priestore a máme neuveriteľne čisté sklo! :)"

 - P.M. - Žilina -

Táto akumulačná pec bola postavená už v obývanom priestore rodinného domu. Teplo sa do priestoru šíri príjemným sálaním cez presklenie krbovej vložky a keramické kachlice od spoločnosti Kerkotherm. Je tu možnosť výberu rýchlejšieho nábehu tepla cez keramické otvory alebo mriežky vo vrchných miestnostiach domu. Zákazník má takto možnosť využívať kachľovú pec ako čisto sálavú-akumulačnú alebo v kombinácii s prúdiacim vzduchom, čiže teplovzdušnú. V krbe sme navrhli a použili krbovú vložku Hoxter HAKA 37/50 s liatinovou kupolou. Jedná sa o hybridnú pec, kde je oceľová krbová vložka so šamotovým ohniskom dopojená na akumulačné ťahy KMS 240 od spoločnosti Ortner. Drevo sa prikladá len 2-3 krát za deň a schopnosť akumulácie tepla sa pohybuje v dĺžke viac ako 12 hodín. Takýmto systémom sme docielili plné pokrytie tepelných nárokov a takisto aj komfort obsluhy. V peci je prítomná elektronická regulácia horenia FireControls. Elektronická regulácia riadi prívod vzduchu, tak aj komínovú klapku a komínový ťah. V skratke: udržiava krásne a optimálne horenie bez prítomnosti  alebo zásahu zákazníka. Klient si pochvaľuje veľmí čisté horenie a samočistiaci systém oplachu skla na dvierkach. Za celú sezónu utrie sklo asi len jedenkrát. Treba poznamenať, že na dvierkach krbovej vložky je prítomné dvojité presklenie, čo podporuje vyššie teploty v ohnisku a tiež znemožňuje zadymovanie skla. 

Napíšte nám